Sitemap
Mikrofon

Bild på mobbning

Sedan den 1/1 2006 är alla skolor i Sverige skyldiga att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Mobbning

 

Utbildningsdagar för kamratstödjare

 

Regelbundet håller jag studiedagar på gymnasiet för kamratstödjare. Mitt mål är att deltagarna skall få lusten och MODET att använda sina nyvunna verktyg till att medverka i det ytterst angelägna arbetet med att stoppa mobbning i skolan.

Innehåll:

att få insyn i drivkrafterna bakom mobbning

att förstå orsak och verkan hos de olika aktörer som medverkar i mobbningsprocessen

att utveckla sin lyhördhet för att se beteende/attityder

att därvid reflektera över vad man själv kan hjälpa till med och att våga ta ett steg till förändring

Metod:

Ovanstående realiseras via:

Föreläsningar

Diskussioner i par, smågrupper, storgrupper

Kroppsövningar

Improvisationer

Rollspel

Reflektion

 

Tillbaka

Annons

Margo et Trois - Besök vår hemsida!